Hinder

Vermijd hinder voor uw buren


We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van anderen ondervinden. Ze moeten er allemaal iets aan doen. Maar misschien moeten we eerst even naar onze eigen situatie kijken.

Iedereen maakt wel eens te veel lawaai. Soms veroorzaakt u de hinder onbewust. Denk maar aan verbouwingswerken waar een slijpschijf aan te pas komt. Als we attent zijn, houden we rekening met de anderen.

Probeer hinder te beperken. Denk eens na waar en hoe u zelf allemaal hinder veroorzaakt (thuis, in het verkeer, in uw werkomgeving, op vakantie, tijdens sport en ontspanning,…). U vindt ongetwijfeld heel wat situaties waarbij u zelf als hinderbron optreedt. Vanuit die vaststelling is het misschien ook makkelijker om begrip en geduld op te brengen als een ander u eens sporadisch hindert.

Geluid
• Verwittig uw buren als u een luidruchtig feestje gaat geven of een lawaaierige karwei gaat uitvoeren
• Probeer luidruchtige karweien (tuin, verbouwingen) te plannen op momenten dat u de omwonenden niet stoort. Hou rekening met de specifieke situaties van uw buren (slapende kleine kinderen, studerende jongeren, mensen met nachtdienst, …).
• Houd rekening met de afstand tot uw buren voor u een dier koopt dat veel lawaai maakt, want misschien zijn zij niet zo’n liefhebbers van hondengeblaf of hanengekraai.
• Als u echt graag naar luide muziek luistert, doe dan ten minste de ramen en deuren dicht en gebruik misschien ook een koptelefoon.
• Plaats de boxen van uw televisietoestel bij voorkeur niet vlakbij de gemeenschappelijke muur.
• Als u in een appartement woont, houd dan zeker rekening met mogelijk geluidshinder voor de buren : zet uw tv niet te luid, sla niet met de deuren of stamp niet te hard op de vloer.


Geur
• Tracht een onverwacht geurprobleem zo snel mogelijk op te lossen
• Bewaar uw keukenresten in luchtdicht afgesloten recipiënten tot de ophaaldienst komt.
• Afval verbranden is uit den boze, zowel in een kachel als in een tuinhaard of ton.
• Gooi uw gazon of ander plantenresten niet zo maar op een hoop, waar het gaat rotten. Door een goede menging en de juiste handelingen kunt u dit groenafval verwerken tot waardevolle compost.
• Houd bij de aankoop van speciale producten rekening met de geur die ze afgeven. Gebruik niet-giftige en niet stinkende alternatieven zoals vb. natuurverven
• Houd geen grote of grote aantallen dieren die een belangrijk hoeveelheid mest produceren, in een woonomgeving.


Andere hindervormen
• Beperk uw verlichting tot uw eigendom. Uw buren zorgen zelf wel voor buitenverlichting als zij dat wensen
• Waarschuw uw buren voor u met een stoffig karwei begint (vb. met een slijpschijf) zodat ze tijdig de ramen kunnen sluiten en/of het wasgoed kunnen binnenhalen.

 

Vossen 


Wat moet u doen als u het kadaver van een vos vindt?
Raak nooit dode vossen aan. Dat geldt trouwens voor alle dode dieren. Contacteer onmiddellijk de bevoegde dienst:

•Wanneer het kadaver zich bevindt op de openbare weg: contacteer de Provinciale Controle Eenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

•Wanneer het kadaver zich bevindt bij een particulier (privé) of op een groene ruimte die wordt beheerd door de gemeente: contacteer de gemeente (milieu-ambtenaar van de gemeente).Wat doet u bij overlast?
De zwerftochten van de vos kunnen u wel wat overlast bezorgen. Hij weerstaat bijvoorbeeld moeilijk aan de verleiding om een kippenhok binnen te dringen. En hij doet zich tegoed aan het afval in uw vuilnisbak. Toch is hij lang niet de enige die schuldig is voor het leegroven van kippenhokken of het openscheuren van vuilniszakken. Honden, katten, steenmarters en kraaien beleven daar evenveel plezier aan.

Wilt u uw kippen beschermen? Weet dan dat de vos vooral ’s nachts toeslaat. Zorg er dus voor dat u uw pluimvee ‘s nachts binnenhaalt. En zorg verder voor een stevig rasterwerk met mazen van 3 tot 4 cm. Maak het de vos extra moeilijk en plaats tegels rond uw afsluiting.
Zoals bij elk wild dier trekt voedsel de vos aan. Hoe minder etenswaren u buiten laat rondslingeren, hoe kleiner de kans dat u een vos op bezoek krijgt. Laat bijvoorbeeld nooit honden- of kattenvoer in de tuin staan. Wilt u weten wat u moet doen als uw vuilniszakken regelmatig worden opengescheurd? Neem dan contact op met de verantwoordelijke voor milieu van uw gemeente.