Historische stortplaatsen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) publiceerde eind augustus 2022 een interactieve kaart met daarop alle historische stortplaatsen in Vlaanderen. 

De bedoeling is om tegen 2028 op al die plekken een bodemonderzoek te doen. Als het nodig is, worden de terreinen daarna gesaneerd. Daarnaast denkt OVAM na over een nieuwe bestemming voor deze plekken. 

Meer informatie