Houtig erfgoed: historisch waardevolle bomen en struiken

Onze regio telt niet alleen veel bouwkundig erfgoed, zoals de steenbakkerijen. Er is nog een ander type terug te vinden: “houtig erfgoed”. Dat zijn bomen of struiken die vaak iets vertellen over de geschiedenis van een plaats. Ze illustreren bijvoorbeeld oude gebruiken, historisch landgebruik of bepaalde technieken van vroeger. Denk hierbij aan oude knotbomen, kapelbomen of andere beeldbepalende bomen in publieke ruimtes en private tuinen. 

Die titel is trouwens niet alleen voorbehouden voor oude bomen en struiken. Ook jongere exemplaren kunnen in aanmerking komen om tot houtig erfgoed uitgeroepen te worden, als ze een oudere boom of struik die beschadigd of afgestorven is, vervangen.

Inventariseren en beschermen

In 2021 sloegen de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Rupelstreek en het Regionaal Landschap Rivierenland de handen in elkaar om dit bijzondere erfgoed in kaart te brengen. Hiervoor werken ze samen met de verschillende Rupelgemeenten, de erfgoedorganisaties en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen doen de partners terreinwerk en onderzoeken ze oude bronnen zoals prentkaarten of foto’s. Het doel? Alle beschikbare informatie over deze kostbare bomen en struiken bundelen in een vrij raadpleegbare inventaris, en deze natuurpracht beschermen.

Helpende handen nodig

Deze ambitieuze onderneming kunnen ze niet op eigen houtje voor elkaar krijgen. Daarom zijn de partners op zoek naar extra helpende handen!

  • Wil u graag meewerken aan het inventarisatieproject “Houtig erfgoed in de Rupelstreek”?
  • Kent u een bijzondere boom of struik in Hemiksem, Schelle, Niel, Rumst of Boom die zeker niet mag ontbreken in het overzicht?
  • Of heeft u nog oude foto’s/prentkaarten van zo’n erfgoedelementen?

Stuur dan een mail naar info@erfgoedrupelstreek.be.