Hulpdiensten houden geslaagde rampoefening op Rupel in Niel

Niel, 26 april 2022 – Deze voormiddag hielden de hulpdiensten een grootschalige rampoefening op de Rupel in Niel. Zo konden de verschillende disciplines hun werking en de samenwerking met andere diensten nog eens grondig inoefenen. In totaal namen zo’n 150 mensen deel.

Volgens het vooraf bepaalde scenario kwam een schip met 24 opvarenden, waarvan 16 leerlingen van een Nederlandse school, in moeilijkheden op de Rupel na rookontwikkeling aan boord en motorproblemen. Alle passagiers en bemanningsleden moesten vanop het water geëvacueerd worden. Bij deze fictieve ramp vielen ook enkele gewonden en dodelijke slachtoffers te betreuren (volledige scenario als bijlage).

Alle hulpdiensten en verschillende partners namen deel aan deze oefening: Brandweerzone Rivierenland, FOD Volksgezondheid, Politiezone Rupel, Federale scheepvaartpolitie, Civiele bescherming, Vlaamse Waterweg, Noodcentrale 112, Scheepvaartschool, het Rode Kruis en enkele diensten van het lokaal bestuur Niel.

Eindbalans opmaken
De oefening, die in totaal 2,5 uur duurde, is goed verlopen. Binnenkort volgen nog een uitgebreide debriefing en evaluatie.

“Een goede voorbereiding is cruciaal om crisissituaties adequaat aan te pakken. En grondig oefenen hoort daarbij. Het is heel fijn dat we vandaag, na meer dan twee jaar coronaperikelen, nog eens een echte inzetoefening konden organiseren met alle hulpdiensten. De oefening is goed verlopen. Ik wil graag iedereen nog eens van harte bedanken voor de inzet!”, aldus Tom De Vries, burgemeester van Niel.

“Voor GO! De Scheepvaartschool is veiligheid een heel belangrijk onderwerp. Onze leerlingen krijgen onder andere een vak 'Basic Safety'. Dat ze de theorie nu ook in de praktijk kunnen brengen, in samenwerking met de hulpdiensten voor wie dit ook een unieke oefenkans is, is voor ons meer dan een win-winsituatie.", zo besluit Roel Buisseret, directeur GO! De Scheepvaartschool.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10