Huurwaarborg

Indien op de private markt een woning of appartement wordt gehuurd, mag de verhuurder het bedrag van twee maanden huur als waarborg vragen.

Indien het wegens financiële problemen niet haalbaar zou zijn deze waarborg te betalen, kan het OCMW dit - onder de vorm van een voorschot - op zich nemen.