Infovergadering Nielderhoff 26 september 2019 om 19u30

Onder ruime belangstelling werd op 24 april 2019 het masterplan Nielderhoff voorgesteld aan onze inwoners.

De getoonde powerpoint presentatie kan u hierna terugvinden.

De volgende stap is nu het inrichten van de buitenruimte in het Nielderhoff. Hiermee bedoelen we de wegenis- en de groenaanleg. De tuin van de bib, het Spaans Toreke, ... de volledige groenaanleg met verbindingswegen wordt toegelicht door de landschapsarchitect. Nadien kunnen we in groep nader ingaan op de plannen.