Inschrijving vreemdeling (inlichtingenbulletin)

Inschrijvingsformulier downloaden

Maak een afspraak

Elke persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet zich persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur van zijn hoofdverblijfplaats om zijn inschrijving te vragen

Voorwaarden

  • Identiteit bewijzen
  • Hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • De reden van verblijf aantonen

Hoe aanvragen ?

Vul het inschrijvingsformulier volledig in (4 pagina's) en bezorg dit aan de dienst Burgerzaken
via e-mail of post.

Als je gegevens verwerkt zijn, krijg je een uitnodiging om de inschrijvingsdocumenten af te halen op de dienst burgerzaken.

Kostprijs

Voor de inschrijving wordt een administratieve kost van 39 euro per persoon aangerekend. Dit is een gemeentetaks.

De federale overheid vraagt eveneens een financiële bijdrage voor elke verblijfsaanvraag. Afhankelijk van het soort aanvraag moet je een bepaald bedrag euro betalen. Ontdek hier het bedrag. Dit bedrag moet overgeschreven worden op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken. Wij kunnen de verblijfsaanvraag pas opstarten zodra je het betalingsbewijs heeft voorgelegd. Om te weten welk bedrag je dient te betalen, neem je contact op met de dienst burgerzaken.

Volgende personen hoeven de financiële bijdrage die gevraagd wordt door de federale overheid niet te betalen:

 - personen jonger dan 18 jaar
 - burgers van de Europese Unie en hun familieleden (behalve familieleden van Belgen)
 - personen die een asielaanvraag indienen

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart of paspoort.
  • Adres in Niel waar je wilt ingeschreven worden.
  • Inschrijvingsformulier (zodra u dit aan ons hebt bezorgd, wordt er bekeken welke andere documenten wij nodig hebben.)