Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld is geweld gepleegd door een (ex-)partner, een ouder, een kind, een familielid of vriend. Dit kan fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld zijn. Er zijn veel vormen van intrafamiliaal geweld: partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling, of ouderenmishandeling. Ook wie getuige is van familiaal geweld, is een slachtoffer.

Krijgt u te maken met intrafamiliaal geweld? Of maakt u zich zorgen om een familielid of vriend? Dan kan u terecht bij 1712 of het CAW. U kan ook bij de politie aankloppen, want huiselijk geweld is strafbaar.

Ook gemeentes gaan strijd aan

Samen met de lokale besturen van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Schelle en welzijnsorganisatie Vlotter bundelen we voortaan de krachten tegen intrafamiliaal geweld. Het intergemeentelijk project “Rupelmycorrhiza” richt zich tot (ex-)slachtoffers, (ex-)plegers, hulpverleners en het brede publiek. Concreet zullen we verschillende initiatieven op poten zetten, zoals:

  • Contactpunt voor plegers.
  • Peer-to-peer werking voor plegers.
  • Veerkrachtversterkende programma’s voor slachtoffers.
  • Vormingsaanbod voor professionele hulpverleners.
  • Programma’s voor koppels en gezinnen rond onder meer relatiedynamiek en conflictbeheersing.