Inzamelen van hechtgebonden asbest

Uw lokaal bestuur en Igean, in samenwerking met OVAM, helpen u graag om veilig en vakkundig uw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis. 

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden. Ze komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Welke kost is hieraan verbonden?

Dankzij de samenwerking met OVAM en uw gemeente, kan u tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en na de werken weer laten ophalen.

Voor meer info kijk hier...