Jeugdraad

De Jeugdraad probeert alles te doen wat binnen haar mogelijkheden liggen om de Nielse jeugd en jeugdbewegingen en verenigingen te helpen en te ondersteunen in hun werking. Tevens organiseert zij heel wat activiteiten zoals de Zapposdagen, Speelpleinwerking, Dag van de Jeugd, Nacht van de jeugd, Paaseierenraap, Buitenspeeldag,...Bestuur jeugdraad
  Voorzitter : Daan Hellemans
Ondervoorzitter en penningeester
Secretaris
Schepen voor jeugd