Jullie ideeën voor vlot, veilig en duurzaam verkeer in Niel

Niel is bezig met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan. 

Het Niels mobiliteitsplan dateert reeds van 2011 en dient terug geactualiseerd te worden. De verhoging van verkeersveiligheid en de verbetering van de verkeersleefbaarheid staan vooraan op “het lijstje”. Veilig fietsen, rustige oversteekplaatsen, vlot openbaar vervoer, voldoende parkeermogelijkheden, controle op verantwoord vrachtverkeer,… m.a.w. Niel mobiel tegen 2030!

Waarom en wat is een mobiliteitsplan ?

Een mobiliteitsplan is een plan dat aangeeft welke visie een lokaal bestuur heeft op welke richting de lokale mobiliteit moet uitgaan de komende 5 tot 10 jaar, en welke stappen op korte, middenlange termijn nodig zijn om die visie waar te maken. In een mobiliteitsplan komen aspecten als verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid aan de orde.

Bekijk hier de toelichtingsnota Niel mobiel.

Hoe gaan we te werk ?
Eerste stap :

Op 19 september 2019 houden we een eerste participatiemoment . We verwelkomen u graag in het gementehuis van Niel. Alvorens het mobiliteitscafé van start gaat krijgt u eerst een korte inleiding door Sweco. Vanaf 20u start ons café met 5 tafels, waar de 5 verschillende thema's aan bod komen. Er wordt 3 keer van tafel verwisseld. Alle ideeën, opmerkingen, suggesties worden later in de avond aan een ideeënprikbord gehangen.

Dit zijn de thema's die kunnen inspireren:

  • Circulatie
  • Verkeersveiligheid
  • Parkeren
  • Netwerken en knopen
  • Combi-mobiliteit en duurzame deelmobiliteit
Tweede stap :

Op basis van alle verkregen input, zowel uit de gemeenteraadscommissie, mobiliteitsraad, verschillende stuurgroepen, worden alle ideeën, opmerkingen, suggesties verwerkt. Een verkenningsnota wordt opgesteld, waaruit blijkt welke uit te voeren onderzoeken noodzakelijk zijn...

Derde stap :

Na de opmaak van de verkenningsnota, de goedkeuring van de uit te voeren onderzoeken, de resultaten van deze onderzoeken en het uitwerken van de beste scenario's, wordt alles in een beleidplan verwerkt. In de loop van deze beleidsfase zal hierover teruggekoppeld worden in een tweede mobiliteitscafé. Deze datum zal later bepaald worden.