Kadaster Niel

Wat kan je verkrijgen bij het kadaster?

Een uittreksel uit de kadastrale legger bevat:

  • De aard van het goed
  • (appartement, villa, kantoor…)
  • De sectie
  • Het perceelnummer
  • Het bouwjaar van het onroerend goed
  • De perceeloppervlakte
  • Het kadastraal inkomen
  • Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond jouw eigendom.