Kelly Breugelmans aangesteld als nieuwe schepen

De gemeenteraad van dinsdag 27 september 2022 heeft Kelly Breugelmans aangesteld als nieuwe schepen. Ze volgt met onmiddellijke ingang Sven Van Gysel op, die de politiek verlaat door medische redenen.

Breugelmans wordt bevoegd voor openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, alsook de Buitenschoolse KinderOpvang. Deze laatstgenoemde bevoegdheid neemt ze over van Eddy Soetewey, die voortaan toerisme en erfgoed onder zijn hoede neemt. Het nieuw samengestelde college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de bevoegdheidsverdeling later vanavond nog.

Als lid van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt Breugelmans opgevolgd door Roxanne Leysen.