Kerkstraat autoluw

Kerkstraat autoluw tijdens bepaalde tijdstippen 

De verzinkbare paal heeft als hoofdreden om de veiligheid te verhogen voor onze schoolgaande jeugd en zal toegang verbieden in de Kerkstraat voor iedere bestuurder, uitgezonderd fietsers en speed pedelecs en uitgezonderd hulpdiensten, gedurende de volgende perioden (uitgezonderd schoolvakanties) :

- maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag : van 8u10 tot 8u35 en van 15u15 tot 15u35.

- woensdag : van 8u10 tot 8u35 en van 11u50 tot 12u15.

Let op : enig verkeer tijdens bovenvermelde tijdstippen is nog wel mogelijk vermits de reeds aanwezige wagens de Kerkstraat nog wel kunnen verlaten.