Klachten over de werking van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Als u niet tevreden bent met de dienstverlening van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur of met de uitvoering van haar opdracht, neemt u bij voorkeur contact op met de dossierbehandelaar van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur.


Als dit contact u geen voldoening schenkt, kunt u een klacht indienen bij de 
Klachtendienst Bestuurszaken.

Heeft uw klacht nog steeds geen bevredigend antwoord, dan kan u terecht bij de ombudsdienst van de Vlaamse Overheid.