Landbouwstraat 55 (vroegere metaalfabriek)

OVAM bezorgde ons recent de resultaten van een verkennend bodemonderzoek op de site van de voormalige metaalfabriek Franssen ter hoogte van Landbouwstraat 55. Daaruit blijkt dat daar de PFAS-waarden niet overschreden worden.

Toch blijven in de omgeving nog no regret-maatregelen gelden rond grondwatergebruik, omdat het gebied in het veiligheidszone ligt die rond de Samenwerkingsstraat 20 is afgebakend. Daar werd in het grondwater de bodemsaneringsnorm voor PFAS overschreden