Lemo'n

OPROEP aan zelfstandigen/ondernemers/vrije beroepen: 
Lemo'n is op zoek naar jou

Lemo'n is geboren en de opvolger van het NOHA. Lemo'n staat voor adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel.

 
Lemo'n heeft als doelstelling: 

 - Raad geven op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad of op eigen initiatief aan de gemeente Niel mbt de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in Niel (verder benoemd als ‘LEMO’N’);

- Het samenbrengen van alle lokale actoren ikv LEMO’N;

- Fungeren als lokaal aanspreekpunt ikv LEMO’N;

- Uitwerken en uitvoeren van eigen acties om een netwerk van middenstand, ondernemers en zelfstandigen in Niel uit te bouwen;

- Inspirerende rol bij het opzetten van allerlei acties en initiatieven ter bevordering en promotie van LEMO’N;

- Ondernemen en ondersteunen van initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting en/of bijscholing.

 
Winkeliers, vrije beroepen, marktkramers, ondernemers, horeca, zelfstandigen in bijberoep,…. in Niel kunnen gratis lid worden van de algemene vergadering van LEMO'N. 
 
De raad komt ten minste 4 x per jaar samen. U kan altijd lid worden van deze raad. U hoeft enkel een aanvraag tot toetreding tot de algemene vergadering van Lemo'n aan het College van Burgemeester en Schepenen (graag naam – adres – naam en adres zaak – tel/gsm/mailadres) in te dienen. Dit kan per brief of per mail. 

Info en activiteiten zal u terugvinden in het tweemaandelijkse gemeentelijk infoblad “Niel Echo” en/of hier op de gemeentelijke website.