LEMO’N

OPROEP aan Nielse zelfstandigen
LEMO’N is op zoek naar u!

Al vele jaren is de gemeentelijke middenstandsraad een begrip binnen onze gemeente. Intussen waait er een nieuwe wind in deze raad en werd de doelgroep van de raad uitgebreid. Zo ontstond de Adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel, kortweg LEMO’N.

LEMO’N heeft als doel: 

  • Raad te geven op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad of op eigen initiatief aan de gemeente Niel over de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in Niel;
  • Alle lokale actoren in het kader van LEMO'N samen te brengen;
  • Te dienen als lokaal aanspreekpunt in het kader van LEMO’N;
  • Eigen acties uit te werken en uit te voeren om een netwerk van middenstand, ondernemers en zelfstandigen in Niel uit te bouwen;
  • Een inspirerende rol bij het opzetten van allerlei acties en initiatieven ter bevordering en promotie van LEMO’N;
  • Te ondernemen en initiatieven te ondersteunen die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting en/of bijscholing

Winkeliers, vrije beroepen, marktkramers, ondernemers, horeca, zelfstandigen in bijberoep, … in Niel kunnen gratis lid worden van LEMO’N
 
De raad komt minstens vier maal per jaar samen. Alle kandidaturen voor toetreding tot LEMO’N dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (graag naam, adres, naam en adres zaak, telefoon, mobiel nummer en e-mailadres vermelden).

Info en activiteiten zal u terugvinden in het tweemaandelijkse gemeentelijk infoblad “Niel Echo” en/of op www.niel.be