Lichthinder

Verlicht slim

 

Lichthinder
Lichthinder noemt men ook wel de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat kan gaan om een gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding door bijvoorbeeld direct zicht op een lamp of verstoring van avondlijke en nachtelijke activiteiten

Lichtvervuiling
Lichtvervuiling wordt omschreven als de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving veroorzaakt door het overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht. Hierbij denken we aan overbelichting of onbenutte en onoordeelkundige verlichting.

Hoe lichthinder vermijden ?
Of het nu gaat om wegverlichting, verlichting van sportterreinen, verlichting van grote werven, verlichting van tuinen en huizen, enz ..., volgende vuistregels zijn steeds toepasbaar:
Verlicht alleen wat nodig is !
?
Voorkom overbodige verlichting.
Zorg ervoor dat het licht zoveel mogelijk op het gewenste object of de gewenste zone schijnt en beperk het doelgebied zoveel mogelijk.
Houd het vermogen van de lamp zo laag mogelijk en verhoog de lichtsterkte niet onnodig. 
Gebruik energiezuinige lampen en aangepaste verlichtingstoestellen. 

Wanneer het nodig is !
Het verlichtingsniveau moet niet altijd even hoog zijn: gebruik beheersystemen en bewegingsmelders.
Doof de verlichting wanneer ze niet noodzakelijk is of geen zin heeft.
Houd rekening met andere vormen van verlichting die aanwezig zijn. 

Met zo weinig mogelijk hinder !
Scherm de lampen goed af.
Vermijd direct zicht op de lamp.
Vermijd lichtbronnen die boven de horizontale as schijnen.
Laat het licht van boven naar beneden schijnen.
Verlicht gelijkmatig.