Lokaal bestuur Niel doet als eerste gemeente beroep op “W’erfgoedploeg” voor onderhoud steenbakkerserfgoed

Enkele Rupelgemeentes, zoals Niel, tellen nog heel wat historisch waardevolle overblijfselen van hun steenbakkersverleden. Denk maar aan de steenbakkerstunnels of bakstenen dijken. Om dat erfgoed te onderhouden doen we nu als eerste gemeente beroep op de “W’erfgoedploeg”: een team van vier mensen die speciaal opgeleid zijn om oude bakstenen muurtjes vakkundig te herstellen. Bijzonder is dat de ploeg volledig bestaat uit medewerkers die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk werk vinden. Twee monitoren van Vlotter staan de “W’erfgoedploeg” bij op de werf.

De “W’erfgoedploeg” is mogelijk gemaakt door Vlotter, de provincie Antwerpen, VDAB en Monumentenwacht Antwerpen.

Niel, Rumst en Boom
Momenteel werkt de ploeg hard aan de dijkmuur in de Rupelstraat in Niel. Daarna neemt ze in onze gemeente nog het oude waterkeermuurtje op het Pierre Toebenteplein en twee muren van de open tunnels onder de Boomsestraat onder handen. Nadien wordt de “W’erfgoedploeg” ingezet op erfgoedsites in Rumst en Boom.