Lokaal bestuur Niel gaat in beroep tegen vergunning opvulling BEGO-kleiput

Gepubliceerd op dinsdag 5 april 2022 16.46 u.

Ondanks het officieel bezwaarschrift van het lokaal bestuur Niel, keurde de deputatie van de provincie Antwerpen een nieuwe aanvraag van VEKABO om de voormalige BEGO-kleiput in Schelle op te vullen, goed. VEKABO diende in december 2020 al eens een vergunningsaanvraag in, maar trok die in na protest van onder meer ons lokaal bestuur.

Verdere stappen
Ons lokaal bestuur betreurt de beslissing van de provincie en zal beroep aantekenen tegen de verleende vergunning om de belangen en het welzijn van haar inwoners te verdedigen. De administratie is een beroepschrift aan het voorbereiden.