Lokaal bestuur Niel tevreden met vernietiging vergunning voor opvullen BEGO-kleiput

Niel, 4 januari 2023 – Vorig jaar tekende onder meer het lokaal bestuur Niel beroep aan tegen de omgevingsvergunning die de provincie Antwerpen verleende aan VEKABO om de voormalige BEGO-kleiput in Schelle op te vullen. Vlaamse minister voor Omgeving Zuhal Demir heeft die vergunning nu vernietigd.

De vergunning wordt vernietigd omwille van de impact die het vullen van de kleiput zou hebben op mens en dier, en omdat er een procedurefout werd gemaakt. Het lokaal bestuur reageert tevreden op de beslissing:

“Met het oog op het welzijn van onze inwoners zijn we opgetogen dat de minister ons beroep volgde. De put opvullen met grond had betekend dat kostbare natuur zou verdwijnen. Bovendien waren er onvoldoende garanties dat er geen vervuilde gronden in de voormalige kleigroeve terecht zouden komen. Aangezien de kleiput vlakbij de grens tussen Schelle en Niel ligt, zou er heel wat extra vrachtverkeer door de Matenstraat en de Tuinlei rijden en ook dat zagen we niet zitten.” aldus schepen voor ruimtelijke ordening Steven Mattheus.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10