Lokaal bestuur Niel tevreden met weigering vergunningsaanvraag voor nieuwe windmolens in Ruisbroekse industriezone

Niel, 1 februari 2023 – Vorig najaar diende onder meer het lokaal bestuur Niel bezwaar in tegen de plannen om twee windmolens te bouwen langs de Rupel in Ruisbroek, uit vrees voor de impact ervan op de gemeente. De provincie Antwerpen heeft de vergunningsaanvraag nu geweigerd.

Energiebedrijf Engie wil twee nieuwe windmolens bouwen op een industrieterrein langs de Nijverheidsstraat in Puurs-Sint-Amands, tegenover de Nielse wijk Hellegat. Het lokaal bestuur Niel vreesde hierdoor voor hinderlijke slagschaduw en geluidsoverlast, en het effect daarvan op de gezondheid en leefomgeving van de Nielenaren. Daarom diende het lokaal bestuur in oktober 2022 bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag.

De provincie Antwerpen heeft die aanvraag nu geweigerd, onder andere op basis van de verschillende bezwaren en negatieve adviezen van verschillende instanties. Het lokaal bestuur Niel reageert tevreden op deze beslissing:

“We zijn opgelucht dat de provincie onze bezorgdheden rond het welzijn en de woonomstandigheden van de buurtbewoners gevolgd heeft. Ons lokaal bestuur is zeker niet tegen windenergie, maar in dit dossier was de locatie gewoonweg niet geschikt. De woonkern van Hellegat ligt op amper 600 meter van één van de geplande windturbines. De slagschaduw zou dus tot daar reiken. Daarnaast maakt het zoeven van de wieken een impulsgeluid dat storend kan zijn voor mens en dier.”, zo vertelt schepen voor ruimtelijke ordening Steven Mattheus.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10