Mantelzorgpremie

(Mantelzorgtoelage) 

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

De mantelzorger

  • is een familielid, een vriend, een kennis of een buur van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken, ...

Hoe aanvragen ?

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Concreet voor Niel

De aanvraag voor de mantelzorgpremie verloopt via Vlotter (03/880 58 00). 

Meer info en de mantelzorgpremie aanvragen?

Klik hier