Mantelzorgtoelage

Binnen de perken van de kredieten die op de goedgekeurde begroting van het OCMW Niel worden voorzien, verleent het OCMW op individuele basis een toelage aan personen of gezinnen die zorgbehoevenden thuis verzorgen.

Voorwaarden

De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden die in het reglement van de OCMW-raad werden ingesteld. De aanvraag wordt op het OCMW Niel, Boomsestraat 1, ingediend binnen de drie maanden na het opstarten van het zorgenplan en ten laatste voor 31 december van het dienstjaar.

Wenst u het reglement te bekijken? 

Klik hier