Mijn VerbouwLening

Sinds 1/9/2022 kan u de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro kunnen aanvragen via uw Energiehuis. Ze vervangt de oude "Energielening".

Met "Mijn VerbouwLening" kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. De voorwaarden van Mijn VerbouwLening werden definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 juli 2022.