Milieuraad

Nielse Klimaat & Milieuraad (NKMR)

 

Doelstelling :

De Nielse Klimaat & Milieuraad heeft een drieledige doelstelling:

  • 1) Verbetering, behoud en herstel van de natuur, het landschap, milieu en klimaat in de meest ruime zin, met als belangrijkste streefdoel lokale duurzame ontwikkeling te realiseren.
  • 2) Adviseren van de gemeente, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk milieu- en klkimaatbeleid, alsook de duurzame ontwikkeling.
  • 3) Vervullen van een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu-klimaat, natuur en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.