Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor bv.:

  • hun pensioenaanvraag
  • een sollicitatie
  • mutualiteit

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Hoe aanvragen ?

Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Ondersectie Notariaat
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

tel 02/264 63 44
fax 02/264 63 46