Mo bereidt kleuters voor op allereerste schooldag

Niel, 15 maart 2023. De allereerste schooldag voor instappertjes is heel spannend. Naar een idee van een onthaalouder creëerde het Huis van Het Kind Niel twee fotoboeken – één voor elke kleuterschool in Niel – waarmee ouders, onthaalouders en kinderbegeleiders peuters zo goed als mogelijk kunnen voorbereiden op die eerste dag naar school.

In elk boek leidt het figuurtje Mo de kinderen rond op school aan de hand van acht foto’s. Onderweg houdt hij halt bij bijvoorbeeld de schoolpoort, de klas en de speelplaats. Verder staan in het boek enkele eenvoudige doe-opdrachten die ouders en kinderen aanzetten om te praten over die eerste schooldag.

Vruchtbare samenwerking

Het idee voor deze fotoboeken ontstond op een workshop met onder meer onthaalouders, kinderbegeleiders en zorgcoördinatoren dat het Huis van Het Kind organiseerde in kader van het project “Trampoline”. Met dit initiatief van de Provincie Antwerpen willen de partners alle kinderen alle kansen voor een sterke toekomst bieden. Eén van de speerpunten is “warme transities”, ofwel grote overgangen in het leven van jonge kinderen zorgzaam omkaderen.

Voor professionals en ouders

De fotoboeken worden ter beschikking gesteld van onthaalouders, kinderopvanginitiatieven en scholen. Andere professionals, zoals zorgcoördinatoren, en ouders kunnen het boekje ontlenen via de bibliotheek of het Huis van Het Kind Niel. Het vormt zo een mooie aanvulling op het bestaande wenbeleid voor de overgang tussen thuis/kinderopvang en het onderwijs.

‘Met Mo naar school – Binnenkijken bij …’ is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Huis van Het Kind en haar verschillende partners binnen de gemeente. De boeken vormen een mooie aanvulling op het wenbeleid van beide scholen. Ze kunnen de dialoog op gang brengen tussen ouders, kinderbegeleiders en kind enerzijds en tussen ouders en scholen anderzijds. Ze vormen een werkinstrument dat mee kan leiden tot een warme overgang voor de peuter naar school. Door met foto’s een inkijk te bieden in de school, wordt de belangrijke dag voor instappers heel wat concreter” aldus schepen voor onderwijs Eddy Soetewey.

“Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat kwalitatieve kinderopvang, onderwijs en hulp voor gezinnen een belangrijke rol spelen in de schoolcarrière van kinderen. Hoe kinderen en jongeren het op school doen, heeft natuurlijk ook invloed op hun kansen in het latere leven. De allereerste stapjes naar school zijn dus van ontzettend groot belang. Met dit initiatief kunnen we hopelijk nog meer kinderen een zo goed mogelijke start geven” zo besluit schepen voor armoedebestrijding en gelijkekansenbeleid Anne Troch.

Voor meer informatie:

Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10