Mogelijke bodemverontreiniging op voormalig bedrijfsterrein tussen Matenstraat en spoorweg

OVAM ingelicht en bekijkt volgende stappen

Niel, 16 februari 2022 – Op enkele braakliggend privéterreinen tussen de Matenstraat en de spoorweg, die momenteel in handen zijn van een projectontwikkelaar, werden onlangs oude treinsporen blootgelegd na groenonderhoudswerken. Deze overblijfselen van eerdere industriële activiteiten kunnen erop wijzen dat de gronden plaatselijk verontreinigd zijn. Het lokaal bestuur Niel lichtte afvalstoffenmaatschappij OVAM in voor verder onderzoek.

De sporen werden gevonden nadat de eigenaar snoeiwerken liet uitvoeren op de percelen. Hoewel een kapvergunning ontbrak, werden daarbij ook een reeks bomen gerooid. Zo kwam een voormalig spoorwegemplacement bloot te liggen dat nog dateert uit de periode dat de site gebruikt werd als bedrijfsterrein. Door die voorgeschiedenis was ze al eerder door OVAM ingekleurd als “licht verontreinigingsrisico”. De nieuwe vondst kan er echter op wijzen dat de terreinen sterker verontreinigd zijn. Het lokaal bestuur Niel bracht OVAM hiervan op de hoogte. Zij bekijken nu welke volgende stappen nodig zijn.

“Het is nu aan OVAM om de nodige stappen te zetten. Om de omwonenden alvast te informeren en hun vragen te beantwoorden, organiseren we op woensdag 23 februari 2022 een bewonersvergadering. De betrokken Nielenaren kregen hiervoor vandaag een uitnodiging in de brievenbus.” aldus Sven Van Gysel, schepen voor milieu.

Voor meer informatie:
Lokaal bestuur Niel
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10