Mogelijke vissterfte in onze waterlopen...

Een gevolg van de recente wateroverlast is een dramatisch zuurstoftekort in heel wat waterlopen. Momenteel doen zich vooral problemen voor in de Demer, Dijle en Rupel. Het visbestand is het slachtoffer van deze situatie.

Merk je een (dreigende) vissterfte op? Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie. Deze diensten kunnen op het terrein de situatie inschatten.


Voor ernstige vissterftes kunnen de lokale diensten een beroep doen op de milieu-incidentenwerking van de VMM. Deze dienst is 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar en onderzoekt indien nodig de waterkwaliteit ter plaatse. Het meldpunt Milieu-incidenten verwittigt de waterbeheerder, vraagt advies aan ANB, stuurt indien nodig mensen op terrein om staalnames voor waterkwaliteit te doen, geeft advies aan de waterbeheerder voor aanpak van de dreigende of actuele vissterfte. 

Meer info op https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/contact-info/vissterfte-melden