Mogen composteerbare wegwerpmaterialen in uw gft-container?

Wat is composteerbaar en wat is vergistbaar? Wat is eigenlijk het verschil tussen composteerbaar in een professionele installatie (gft-afval) en thuiscomposteerbaar? Want mogen composteerbare wegwerpmaterialen dan wel op de composthoop of in de gft-container? ….

Er komen meer en meer composteerbare alternatieven op de markt. Maar kunnen die composteerbare varianten zomaar worden verwerkt in IGEAN's verschillende gft-verwerkingsinstallaties? En is een niet-composteerbaar wegwerpproduct vervangen door een composteerbaar eigenlijk zoveel beter? Veel vragen, hieronder een antwoord…

Bij het gft-afval dat aan huis wordt ingezameld, kunnen geen composteerbare wegwerpmaterialen worden toegelaten, ook niet wanneer ze bewezen composteerbaar zijn of een bepaald label of logo dragen. 

Waarom dan wel niet? IGEAN verwerkt het selectief ingezamelde gft-afval namelijk al sinds 1992 in haar vergistingsinstallaties in Brecht tot groene energie en compost. Tijdens het vergistingsproces wordt het gft, in afwezigheid van zuurstof, door bacteriën omgezet naar compost en biogas. Dit in tegenstelling tot het 'gekend' composteringsproces waarbij men in openlucht en dus in aanwezigheid van zuurstof composteert, zoals in uw compostbak bijvoorbeeld.

Omdat in een vergisting die composteerbare wegwerpmaterialen niet worden afgebroken, hoort het niet bij het gft, maar wel bij het huisvuil. Een product met een OK compost label maakt dat product dus nog niet OK vergistbaar…

Het is dan ook een hele uitdaging om als consument door het bos de bomen nog te zien! Daarom willen we als 'rode draad' meegeven: als het kan, kies dan altijd voor herbruikbare en duurzame materialen!