Eerste hulp bij storm

Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. Als het weerbericht waarschuwt voor een storm, kan u allerlei maatregelen nemen om schade te voorkomen. Ook bij een onverwachte storm, is het nuttig dat u geïnformeerd en voorbereid bent. Zo kan u met enkele preventieve maatregelen de schade beperken.

Uw woning

  • Is uw dak beschadigd? De hulpdiensten kunnen bepaalde beschadigde daken tijdelijk bedekken met zeilen (kortetermijnoplossing). Stel de herstelling van een beschadigd dak niet uit, zo vermijdt u extra problemen. Contacteer snel een privéaannemer.
  • Bel 1722 voor niet-dringende hulp van de brandweer (bv. omgevallen boom) of gebruik het elektronisch formulier van uw lokale brandweerzone. Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 

Verzekeringen

  • Neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Hij/zij zal al uw vragen beantwoorden en u helpen om de procedure op te starten om het schadegeval te regelen.
  • Neem foto’s van de beschadigde plaatsen: ze kunnen nuttig zijn voor uw verzekeringsdossier.
  • Informeer of het Rampenfonds in uw situatie zal tussenkomen.

Rampenfonds

  • het Vlaams Rampenfonds is vanaf 1 januari 2020 bevoegd voor de erkenning en de eventuele vergoeding van alle weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020.
  • Vanaf heden is het niet langer het stads- of gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf, die binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning moeten indienen als ramp bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt ( https://rampenfonds.vlaanderen.be/ );
  • voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021. De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.