Niel de slimste gemeente

In 2014 werden Marijke Brits, haar schoonbroer Joost Claessens en toenmalig burgemeester Tom De Vries (Open VLD) de grote overwinnaars van de finale van de tweede editie van de Slimste Gemeente-quiz op Vier.

Ze versloegen toen de quiztrio's uit Lennik en Roosdaal, twee gemeenten uit het Pajottenland. Daarmee kreeg Niel een jaar lang trots de titel ‘Slimste Gemeente van het land’ . Een titel die we nog altijd fier dragen, … want er kwam sindsdien nooit een volgende editie van de quiz.