Niel Mobiel 2030!

Het Niels mobiliteitsplan dateert reeds van 2011 en dient terug geactualiseerd te worden. De verhoging van verkeersveiligheid en de verbetering van de verkeersleefbaarheid staan vooraan op “het lijstje”. Veilig fietsen, rustige oversteekplaatsen, vlot openbaar vervoer, voldoende parkeermogelijkheden, controle op verantwoord vrachtverkeer,… m.a.w. Niel mobiel tegen 2030!

Hiervoor rekenen we op jullie. Laat ons weten wat voor jullie de grootste verkeersknelpunten of verkeersergernissen of -verbeteringspunten zijn in Niel. Let wel op : geen individuele ergernissen, maar problemen van algemeen belang.

We nodigen jullie graag uit in ons "mobiliteitscafé" op 19 september 2019 om 19u30 in het atrium in het gemeentehuis van Niel.

In een korte toelichting vertellen we over de verschillende stappen in de opmaak van ons mobiliteitsplan, maar nadien is het woord aan jullie. In ons mobiliteitscafé, zitten we graag aan tafel met jullie en weten we graag jullie ideeën, suggesties of opmerkingen over volgende thema’s : verkeerscirculatie, combi mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeren,…

(DE INSCHRIJVINGEN WERDEN AFGESLOTEN)