Niel Proper is plezant!

FOTO UPLOADEN

Dat milieu en klimaat belangrijker en belangrijker worden hebben we de laatsten maanden wel gemerkt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Go TA! Den Biezerd een heel schooljaar rond dit thema werkt!

Ook "zwerfvuil in gemeente Niel " staat in de focus ... want jammer genoeg wordt zwerfvuil vaak gevonden in de schoolomgeving en/of op de route die leerlingen volgen naar de school.

Om leerlingen te betrekken bij deze problematiek ,te sensibiliseren maar ook effectief de handen uit de mouwen laten steken, werd het project "Niel Proper is plezant" gestart.

Het startschot werd gegeven op 10 oktober 2019 en is een mooie samenwerking tussen GO! TA Den Biezerd en gemeente Niel. Beiden partijen waren meteen gewonnen voor de actie en twijfelde geen seconde het engagement aan te gaan.

De leerlingen van het 1e en 3e jaar van GO! TA den Biezerd staken letterlijk de handen uit de mouwen, gingen aan de slag met spuitbussen en pimpten 6 vuilbakken -die later op de dag op de routes "van en naar school" werden gezet. Ze ruimden zwerfvuil en informeerden de buurtbewoners over deze actie. Ook leerlinge Axana (die meespeelt in de musical "Weg troep") was meteen gewonnen voor het idee en stelde meteen voor de leerlingen een dansje uit de musical aan te leren! 

Met andere woorden, de start van Niel Proper is plezant is niet in stilte voorbij gegaan en we kunnen alvast spreken van een succes.