Niel zet stapje verder in E-loket (digitale dienstverlening)

Begin dit jaar pakte het gemeentebestuur Niel reeds uit met een volledige nieuwe website. 

“Zoals iedereen weet, een website is nooit af en zoals toen ook gezegd, bevestigt Tom Caluwaerts, schepen voor ICT, wordt er dagelijks gewerkt om de website te vernieuwen en up te daten. Een van de aangekondigde dienstverlenende modaliteiten die nog in de pipeline zaten voor de Nielse website, was het verder digitaliseren van het E-loket. Via de toepassing EGovFlow kunnen vanaf dinsdag 15 mei 2018 verschillende aktes, attesten en afschriften van de burgerlijke stand, bevolking en Strafregister digitaal afgeleverd worden in de burgers hun mailbox”. 

 

Het aanvragen is eenvoudig, snel en 24/7 bereikbaar. U hoeft zich niet meer naar het gemeentehuis te verplaatsen. In de meeste gevallen wordt de aanvraag automatisch verwerkt en kan het document onmiddellijk worden “gesaved” op uw computer of worden afgeprint. De afgeleverde documenten zijn volledig rechtsgeldig, zowel de digitale als de uitgeprinte versie. Via het E-loket kan iedere Nielenaar voortaan 16 documenten opvragen. En niet enkel via het webloket! Ook via “de Niel app” is deze functie beschikbaar en kan u online de volgende documenten aanvragen :

 

 

Uittreksel strafregister (goed gedrag en zeden)

Uittreksel uit de registers (bevolkingsregister)

Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Attest van wettelijke samenwoning
Attest van samenstelling gezin
Attest van Belgische nationaliteit
Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in deze gemeente
Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek

Attest van hoofdverblijfplaats

Attest van leven

Afschrift akte van echtscheiding
Afschrift akte van huwelijk
Afschrift akte van overlijden
Afschrift akte van adoptie
Afschrift akte van geboorte
 


“Uiteraard verdwijnt een bezoek aan het gemeentehuis niet helemaal, maar het zal zeker minder vaak nodig zijn. En voor personen die niet in het bezit zijn van een printer, deze mensen kunnen uiteraard nog steeds terecht bij de dienst Burgerzaken”, vertelt burgemeester De Vries, “U hoeft hiervoor geen afspraak te maken, gewoon even binnenlopen tijdens de openingsuren”.

Om veiligheidsredenen is het wel steeds noodzakelijk u aan te melden via een digitale sleutel, zijnde aanmelden : via eID kaartlezer, via federaal token of via de app “itsme”. Omdat niet iedereen even vertrouwd is met een computer en/of met het aanmaken van een profiel is iedere Nielenaar welkom op maandag 11 juni tussen 18 en 19u. in het gemeentehuis. Tijdens deze korte infosessie helpen we u graag op weg met het digitaal loket. U ontvangt tevens van ons een gratis kaartlezer.