Nielse gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn duiden Jan Van de Velde aan als nieuwe voorzitter

Niel, 7 september 2021 – Voortaan worden de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Niel voorgezeten door Jan Van de Velde. Beide raden keurden vanavond zijn aanstelling als voorzitter formeel goed. Daarmee volgt Van de Velde als voorzitter Steven Mattheus op, die sinds juli 2021 schepen van ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en sport is. 

Van de Velde is sinds 2013 lid van de gemeenteraad. Vanaf vanavond zit hij deze raad en de raad voor maatschappelijk welzijn ook voor. 

“De voornaamste beleidsorganen binnen ons lokaal bestuur voorzitten is een grote verantwoordelijk en ik neem die rol zeer ernstig. Het is mijn bedoeling om dat met evenveel energie en kunde te doen als mijn voorganger”, aldus Van de Velde. 

“Met de aanstelling van Jan als voorzitter is de goede werking van de raden ook voor de toekomst verzekerd. Ik wens hem veel succes in die nieuwe rol”, besluit voormalig voorzitter Mattheus. 

Voor meer informatie: 
Lokaal bestuur Niel 
Dienst Communicatie 
communicatie@niel.be