Nielse gemeenteraad stelt Kelly Breugelmans aan als nieuwe schepen

Niel, 27 september 2022 – Tijdens de gemeenteraadszitting van vanavond is Kelly Breugelmans aangesteld als nieuwe schepen in Niel. Ze volgt Sven Van Gysel op, die de politiek verlaat omwille van medische redenen.

Breugelmans zetelt al sinds 2019 in de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. Vanaf nu treedt ze ook toe tot het college van de gemeente en het vast bureau van het OCMW. Breugelmans wordt bevoegd voor openbaar domein, openbaar groen, milieu en klimaat, alsook voor de Buitenschoolse KinderOpvang. Deze laatstgenoemde bevoegdheid neemt ze over van Eddy Soetewey, die voortaan toerisme en erfgoed onder zijn hoede neemt. Het nieuw samengestelde college van burgemeester en schepenen bekrachtigt de bevoegdheidsverdeling later vanavond nog.

Als lid van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn wordt Breugelmans opgevolgd door Roxanne Leysen.

“Dit is niet de manier waarop ik schepen wenste te worden, maar ik ga met veel energie aan de slag en hierbij mijn engagement voor onze fijne gemeente verder concreet invullen.” zo vertelt kersvers schepen Breugelmans.

“Kelly en Roxanne zijn bijzonder bekwame en gemotiveerde mandatarissen. Ik wens hen, en de volledige beleidsploeg, veel succes toe.” besluit Van Gysel.

Voor meer informatie:
Dienst Communicatie
communicatie@niel.be
03 451 11 10