Nielse Ondernemers Horeca Adviesraad

OPROEP aan zelfstandigen/ondernemers/vrije beroepen: 
NOHA is op zoek naar jou

 
Reeds talrijke jaren is de gemeentelijke middenstandsraad een begrip binnen onze gemeente. Intussen waait er een nieuwe wind in deze raad en werd de doelgroep van deze raad uitgebreid. Zo ontstond de Nielse Ondernemers Horeca Adviesraad, kortweg NOHA.
 
NOHA heeft als doelstelling: 

1/ advies te verlenen op vraag van het gemeentebeleid of op eigen initiatief advies te geven m.b.t. de gemeentelijke lokale economie en horeca
2/ als lokaal aanspreekpunt en spreekbuis te fungeren van en voor alle ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen gevestigd in Niel
3/ via overleg, samenwerking en informatie de lokale economie en horeca bevorderen (o.a. door het opzetten van acties, voorlichting, …)
 
2015 werd alvast goed ingezet met onder meer Belgerinkel naar de Winkel, de Kerstmarkt weldra op 18 december, de cadeaubon N-€uro, speciale events voor onze zelfstandigen (Sinterklaasfeest), … en voor 2016 zitten al fijne ideeën in de pipeline.
 
Winkeliers, vrije beroepen, marktkramers, ondernemers, horeca, zelfstandigen in bijberoep,…. in Niel kunnen gratis lid worden van de algemene vergadering van NOHA. . 
 
De algemene vergadering komt ten minste 2 x per jaar samen. U kan altijd lid worden van deze raad. U hoeft enkel een aanvraag tot toetreding tot de algemene vergadering van NOHA aan het College van Burgemeester en Schepenen (graag naam – adres – naam en adres zaak – tel/gsm/mailadres) in te dienen. Dit kan per brief of per mail. 

 

In zitting van het college van burgemeester en schepenen d.d. 3 november 2015 werd kennis genomen van het nieuw bestuur.
 
Leden: 
 

Voorzitter: Helena Koeck - 12Party, Antwerpsestraat 111 te 2845 Niel, Tel. 0478/196.453, helenakoeck@12party.be

Secretaris: Karine Rosseel - tools4chefs

Penningmeester: Miranda De Paradé - Sun Dress, Antwerpsestraat 56 te 2845 Niel, Tel. 0479/220.043, mirandadeparade@live.be

Afgevaardigde marktkramers: Gregory Huygelen - Smikkels Smakkel, Wipstraat 38 te 2845 Niel, Tel. 03/888.87.18, gregory@smikkel-smakkel.be

Afgevaardigde horeca: Lionel Van Haeke (tools4chefs) 

Bestuursleden: Filip Moens (Apotheek Moens) en Erik Cornelis (Begrafenissen Janssens) Filip Van Eeckhout (schrijnwerkerij) zonder stemrecht.


Het nieuwe bestuur wil er volop tegenaan samen met alle zelfstandigen van Niel. 
 
Info en activiteiten zal u terugvinden in het tweemaandelijkse gemeentelijk infoblad “Niel Echo” en/of hier op de gemeentelijke website.