Niet te zwaar, een mooi gebaar!

Onze 75 afvalophalers gaan door weer en wind op pad om ons afval op te halen. Dagelijks gaan onze 30 ophaalwagens op de baan om in 27 gemeenten het huisvuil, pmd en gft van meer dan 202 000 gezinnen op te halen! Een hele klus… Maar met een klein gebaar kan je hun werk verlichten!


Die extra kilogram (minder) maakt wel degelijk een verschil!


Onderzoek leert ons dat afvalophalers die gemiddeld 1.500 afvalzakken tillen op een werkdag, aan het eind van de dag ongeveer 12,5 ton in de vuilniswagen gegooid hebben. Dat is maar liefst 12 500 kg die van de oprit in de ophaalwagen verdwijnt! Het zal je dan ook niet verwonderen dat uit dat onderzoek blijkt dat wie in die omstandigheden een gewicht tilt van meer dan 15 kg, een hoger risico loopt op gezondheidsproblemen, denk maar aan lage rugpijnen.
Om ervoor te zorgen dat onze ophalers nog een hele tijd de baan op kunnen, vragen we jouw medewerking!


Hoezo, een mooi gebaar?


Door bij het vullen van je huisvuilzak rekening te houden met het (maximum-)gewicht, spaar je niet alleen de rug van de ophalers! Bovendien scheuren de zakken zo minder snel, zodat zwerfvuil vermindert en de buurt properder blijft.

Op de afvalkalender staat de boodschap om de huisvuilzakken niet zwaarder te maken dan 15 kg. Toch worden de ophaaldiensten regelmatig geconfronteerd met zakken die véél meer wegen.

Daarom lanceert IGEAN in samenwerking met jouw gemeente de actie 'niet te zwaar, een mooi gebaar!' Hiermee willen we inwoners bewustmaken van het gewichtsprobleem van je huisvuilzak. Elke ophaalwagen wordt uitgerust met een handige digitale weegschaal. Op die manier kan ondubbelzinnig gewogen worden welke zakken eigenlijk op dieet moeten. Vanaf juni zullen ophalers deze té zware huisvuilzakken niet langer meenemen en ze voorzien van een sticker met meer informatie. We vragen inwoners dan ook om deze huisvuilzakken opnieuw binnen te nemen en bij de volgende ophaalronde wel correct aan te bieden.

Het is een kleine inspanning, maar onze ophalers zullen je dankbaar zijn!

Correct sorteren is beter recycleren

Maar we willen verder gaan! Correct sorteren is niet alleen de basis voor een optimale recyclage, maar ook het startpunt voor een efficiënte verwerking van bijvoorbeeld groente-, fruit- en tuinafval (gft). In de IGEAN vergistingsinstallaties van Brecht vormen we jouw gft en groenafval om tot biogas en compost!


Daarom is het belangrijk om geen oneigen materiaal aan te bieden, vermengd met gft-afval. Ook hierop zullen onze ophalers reageren wanneer ze foutieve materialen in uw gft-zak opmerken. Een sticker helpt je op weg om bij een volgende aanbieding je gft wel correct aan te bieden.

Ook wij doen mee… met ophaalwagens op CNG


Ook vanuit IGEAN zelf zetten we meer en meer in op het comfort van zowel jou als onze medewerkers. Sinds eind 2018 hebben we ons wagenpark uitgebreid met 6 nieuwe ophaalwagens op CNG. En er komen dit jaar nog 4 CNG-ophaalwagens bij!


Met de keuze voor CNG-ophaalwagens daalt:

  • het geluid met 50% wat een belangrijk pluspunt is voor de chauffeur en belader maar ook naar de omgeving, de buurtbewoner waar het afval wordt ingezameld en zelfs de onderhoudstechnieker
  • de uitstoot van fijn stof met 95%
  • de uitstoot van CO2 met 12%
  • de uitstoot van NOx met 70%


Daarenboven hebben al onze ophaalwagens ook een elektrische belading. Dit zorgt voor een bijkomende daling van het brandstofverbruik en geluidsniveau. Een voordeel voor zowel de chauffeur, belader én buurtbewoner.


Is je huisvuil- of gft-zak na een ophaalronde blijven staan?


De sticker op je huisvuilzak geeft aan dat onze ophalers de zak te zwaar hebben bevonden of dat er materialen in de gft-zak zitten die er niet thuishoren! We noteren op de sticker het gewogen gewicht of plakken de sticker op de plaats waar de fout werd vastgesteld.
We vragen je om de huisvuil- of gft-zak dan opnieuw binnen te nemen en ofwel de inhoud te verdelen over een tweede huisvuilzak of het oneigen materiaal op de juiste manier te sorteren. We beloven om de volgende keer de correct aangeboden zak mee te nemen!


Geen sticker? Neem even contact op met de milieulijn (inzameling@igean.be of 03 350 08 14).

Ter info: je riskeert een GAS-boete als je de geweigerde zak niet terug in huis neemt...

Meer weten?

Surf naar www.igean.be/eenmooigebaar voor meer tips over het correct aanbieden van je afval. Op www.igean.be/sorteerregels helpen we je op weg bij het juist sorteren van je gft.