Nieuwe tijdscapsules zetten de schoonheid van de Scheldevallei in de kijker

20 maart 2023 - Langs de Scheldedijken openen dit voorjaar 12 tijdscapsules, die passanten telkens meenemen op reis door de boeiende geschiedenis van de omgeving. De reeks werd vandaag officieel geopend aan de tijdscapsule in Niel.

De tijdscapsules zijn een initiatief van de gemeentes Niel, Schelle, Hemiksem, Boom, Rumst, Temse, Zele, Hamme, Kruibeke, Buggenhout, Dendermonde, Berlare, het kandidaat Nationaal Park Scheldevallei, Geopark Schelde Delta en De Vlaamse Waterweg nv. Stuk voor stuk vertellen ze het verhaal van een plek met een rijke geschiedenis. Met dit project willen de partners dat verleden levendig houden.

De gemeentebesturen kregen van De Vlaamse Waterweg nv een bankstel, bijhorende tegels en een informatiebord. Daarmee wil de Vlaamse beheerder van de waterwegen een uniforme huisstijl van banken en informatiedragers in het ganse kandidaat Nationaal Park Scheldevallei stimuleren.

Aftrap gegeven

Op maandag 20 maart 2023 openden de burgemeester Tom De Vries van Niel en vertegenwoordigers van de partners officieel deze reeks tijdscapsules aan de voormalige aanlegplaats van het veer op Hellegat in Niel. Rondom ligt een parkje met ecologische beplanting om onder andere vogels en bijen aan te trekken.

“In de 18de en 19de eeuw was Hellegat de thuishaven van het veer naar Ruisbroek, dat Antwerpen, Gent en Dendermonde over de Rupel met elkaar verbond. Deze belangrijke as werd zelfs tot militaire weg gedoopt. Later groeide Hellegat uit tot één van de bekendste steenbakkersgehuchten. Bij de uitvoering van de werken voor het Sigmaplan* is de steiger helaas verdwenen. Het blijft wel een strategische locatie waar veel wandelaars en fietsers passeren. Wij zijn uiteraard heel blij om deze tijdscapsule in ontvangst te mogen nemen”, geeft burgemeester Tom de Vries aan.

Gedeputeerde Jan De Haes, voorzitter stuurgroep kandidaat Nationaal Park Scheldevallei, vult aan: “Op 12 goed gekozen locaties staat deze nieuwe infrastructuur klaar om als rust- en informatiepunt te fungeren. In de Rupelstreek zijn er tussen het Kallebeekveer te Hemiksem en de fietsbrug over de Nete te Rumst vijf extra rustplaatsen die samen een deel van het ruimere Rupelverhaal vertellen. Hiermee zetten we de schoonheid van de Scheldevallei weer extra in de kijker en zijn we klaar voor het wandel- en fietsseizoen.

“Hellegat is immers een belangrijk scharnierpunt tussen Walenhoek en Noeveren, twee beschermde gebieden die zowel in de kandidatuur van het Nationaal Park Scheldevallei en als in dat van het Unesco Global Geopark Scheldedelta manifest aanwezig zijn”, besluit gewezen gedeputeerde Ludwig Caluwé, adviseur van Geopark Schelde Delta.

*Het Sigmaplan is een project van de Vlaamse overheid dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren bij stormtij door lokaal dijken te verhogen en gecontroleerde overstromingsgebieden aan te leggen. En tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost moet geven