Nieuwe verkeerslichten op de A12: wat verandert er?

In november vorig jaar startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse Overheid met werken aan vijf kruispunten van de A12 in Aartselaar en Wilrijk. Het gaat om de kruispunten van de A12 en de N177 (de parallelle baan) met de Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat, Helststraat/Guido Gezellestraat, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehodreef/Atomiumlaan. Deze kruispunten zijn stuk voor stuk zwarte punten waar geregeld zware ongevallen plaatsvinden.

De verkeerslichten op deze kruispunten worden aangesloten op de nieuwe Antwerpse verkeerscomputer om het verkeer veiliger te laten verlopen. 

Nieuwe regeling eind maart

De werken liepen vertraging op door het winterweer en door onverwachte obstakels in de ondergrond. De nieuwe lichtenregelingen zullen eind maart in dienst kunnen gaan. Om u voor te bereiden op de gewijzigde verkeerssituatie leggen we graag even uit wat er precies zal veranderen.

 

Minder conflicten = minder ongevallen

AWV past zowel de lichtenregelingen als de verkeerslichteninfrastructuur (nieuwe kabels, detectielussen én palen) aan om de kruispunten overzichtelijker te maken en tegelijk kruisende bewegingen zoveel mogelijk te vermijden. Dat betekent ook een aanpassing voor al wie onze gemeente wil in- of uitrijden via de A12 of de parallelweg. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje:

  1. Verkeer komende van de Boomsesteenweg (N177)dat linksaf wil, krijgt vanaf nu niet meer tegelijkertijd groen met verkeer op de A12 dat rechtdoor rijdt.

 

2. Verkeer komende uit de tegenoverliggende zijstraten van de A12 heeft niet meer gelijktijdig groen. 

Bijvoorbeeld: verkeer uit de Cleydaellaan zal niet meer tegelijkertijd groen krijgen met verkeer uit de Kontichsesteenweg waardoor ze bij een afslaande beweging niet meer met elkaar in conflict komen.

3.Overstekende voetgangers en fietsers hebben niet meer tegelijkertijd groen met linksafslaand verkeer komende uit de zijstraten.

Bijvoorbeeld: verkeer uit de Cleydaellaan dat linksaf wil slaan om de N177 of de A12 richting Antwerpen op te rijden moet geen rekening meer houden met overstekende fietsers of voetgangers.

 

 

Al deze aanpassing zijn bedoeld om conflicten of stilstaand verkeer op de kruispunten te vermijden, de oversteekbewegingen voor weggebruikers te vereenvoudigen en daarmee het aantal ongevallen te doen dalen.

Opgelet! Niet alle conflicten verdwijnen! Rechts afslaand verkeer moet nog steeds rekening houden met overstekende voetgangers en fietsers.