NOHA

OPROEP aan zelfstandigen/ondernemers/vrije beroepen 
NOHA is op zoek naar jou

Reeds talrijke jaren is de gemeentelijke middenstandsraad een begrip binnen onze gemeente. Intussen waait er een nieuwe wind in deze raad en werd de doelgroep van deze raad uitgebreid. Zo ontstond de Nielse Ondernemers Horeca Adviesraad, kortweg NOHA.

NOHA heeft als doelstelling : 

  1. advies te verlenen op vraag van het gemeentebeleid of op eigen initiatief advies te geven m.b.t. de gemeentelijke lokale economie en horeca
  2. als lokaal aanspreekpunt en spreekbuis te fungeren van en voor alle ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen gevestigd in Niel
  3. via overleg, samenwerking en informatie de lokale economie en horeca bevorderen (o.a. door het opzetten van acties, voorlichting, …)

Winkeliers, vrije beroepen, marktkramers, ondernemers, horeca, zelfstandigen in bijberoep,…. in Niel kunnen gratis lid worden van de algemene vergadering van NOHA. . 
 
De algemene vergadering komt ten minste 2 x per jaar samen. U kan altijd lid worden van deze raad. U hoeft enkel een aanvraag tot toetreding tot de algemene vergadering van NOHA aan het College van Burgemeester en Schepenen (graag naam – adres – naam en adres zaak – tel/gsm/mailadres) in te dienen. 

U vindt het NOHA ook terug op de facebookpagina

Info en activiteiten zal u terugvinden in het tweemaandelijkse gemeentelijk infoblad “Niel Echo” en/of hier op de gemeentelijke website.