Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.

Agenda, verslagen en besluiten vanaf 28 september 2021

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het wetgevend orgaan van het OCMW. Dit orgaan bestaat uit 21 raadsleden, rechtstreeks verkozen door de burgers. De samenstelling is gelijk aan die van de Gemeenteraad. Deze Raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe één keer per maand, aansluitend op de gemeenteraad.

Op volgende data zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaatsvinden.

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, gaat de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek door. U kan de zitting dus live volgen in de Raadzaal. Maar ook van thuis kan u meeluisteren via de audiostream. Na afloop kan u de vergadering online herbeluisteren. 

Beluister de livestream of de opname

Data Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

5 september 2023, fysiek te volgen in de Raadzaal of online
26 september 2023
24 oktober 2023
28 november 2023
19 december 2023

(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt medegedeeld.)

Samenstelling