Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit alles kadert in het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid.

Agenda, verslagen en besluiten vanaf 28 september 2021

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het wetgevend orgaan van het OCMW. Dit orgaan bestaat uit 21 raadsleden, rechtstreeks verkozen door de burgers. De samenstelling is gelijk aan die van de Gemeenteraad. Deze Raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe één keer per maand, aansluitend op de gemeenteraad.

Op volgende data zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaatsvinden.

Door de aanhoudende coronacrisis gaat de raad voor maatschappelijk welzijn tot nader order digitaal door. De zitting is dus fysiek niet toegankelijk voor het publiek, maar wordt wel gelivestreamd zodat ze openbaar te volgen is. Na afloop kan u de vergadering ook online herbeluisteren. 

Beluister de livestream of de opname

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2021

30 november 2021 digitaal te volgen via https://niel.notubiz.be/dashboard

21 december 2021


(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt medegedeeld.)

Samenstelling