Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Agenda en verslagen

 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn is het wetgevend orgaan van het OCMW. Dit orgaan bestaat uit 21 raadsleden, rechtstreeks verkozen door de burgers. De samenstelling is gelijk aan die van de Gemeenteraad. Deze Raad stippelt het beleid uit dat het OCMW in de volgende jaren zal volgen en neemt alle grote beslissingen in verband met de werking. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe één keer per maand, aansluitend op de gemeenteraad.

Op volgende data zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn plaatsvinden

Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 2020

3 maart 2020
31 maart 2020 - uitgesteld tot eind april
28 april 2020
2 juni 2020
30 juni 2020
8 september 2020
29 september 2020
27 oktober 2020
24 november 2020
15 december 2020


(bovenvermelde data zijn onder voorbehoud, waarbij eventuele wijzigingen min. één week voor de bewuste Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt medegedeeld.)

Samenstelling