Omschakeling van arm naar rijk gas in Niel

België importeert en verdeelt 2 soorten gas: arm en rijk gas. Arm gas heeft een lage calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 25 mbar. Dit gas komt enkel uit Nederland.

Rijk gas heeft een hoge calorische waarde en wordt geleverd onder gasdruk 21 mbar. Dit gas komt uit onder meer Qatar, Rusland en de Noordzee.

Omschakeling van arm naar rijk gas

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om de bevoorrading op lange termijn te verzekeren, wil de Belgische federale overheid heel het land met rijk gas bevoorraden

1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, zullen allemaal omschakelen naar rijk gas. De gasgebruikers bevinden zich in de provincies Antwerpen, West-Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik (Hannuit en Waremme), Henegouwen, Namen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

De omschakeling begon in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar wordt er een aantal gemeenten geconverteerd, in de zomerperiode. Niel is in 2021 aan de beurt.

Over welke gastoestellen gaat het?

Bij particulieren gaat het vooral over volgende gastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, grills, convectoren en sierhaarden.

De gasconversie betreft alleen natuurlijk gas (aardgas). Het gaat niet over gas in flessen (butaan of propaan), noch over gas bestemd voor voertuigen (CNG of LPG).

Laat je gastoestellen nakijken

Wie in Niel woont en omschakelt naar rijk gas, zal tijdig op de hoogte worden gebracht door Fluvius en/of je gasleverancier. Om zeker te zijn dat je toestellen goed en veilig blijven functioneren op rijk gas is het nodig dat je ze laat nakijken voor het conversiemoment door een erkend vakman. 

De kosten voor dit nazicht zijn voor jouw rekening. Als je dit nazicht tijdig aanvraagt bij je bevoegd technicus, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte periodieke controle van je verwarmingsketel.

Aanpassing van je (huis)drukregelaar, bij je gasmeter

Bij sommige gasaansluitingen in Niel moet de drukregelaar aangepast of vervangen worden. Fluvius start met deze werken vanaf juni 2019. 

Deze aanpassing is helemaal gratis. Ze is ten laste van Fluvius.

De aanpassing van de (huis)drukregelaar is noodzakelijk voor je veiligheid. Je moet dus Fluvius toegang geven tot je woning. Later dit jaar zal je van Fluvius meer informatie ontvangen over hoe dit praktisch in zijn werk gaat.

De omschakeling verandert niets aan je gasfactuur

Je betaalt per eenheid energie die je verbruikt (kWh). De berekening op je factuur zal er anders uitzien, maar wanneer je evenveel verbruikt, betaal je hetzelfde bedrag als voor de omschakeling.

Nazicht van je toestellen noodzakelijk 

Je toestellen niet laten controleren kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. Een toestel dat slecht functioneert is duurder en slechter voor het milieu, en je gezondheid kan eronder lijden. Over veiligheid gesproken: denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

Toestellen die dateren van na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden. 

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen niet altijd aan de Belgische wettelijke normen. Ze moeten of aangepast worden aan de Belgische wetgeving of vervangen worden.

Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten controleren door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voor een veilige werking voldaan is. Zo kun je op je twee oren slapen.

Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan. 

Het nazicht kan alleen gebeuren door een bevoegd technicus

Laat al je toestellen nazien door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

  • Een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte periodieke controle van je verwarmingsketel. Dit is een technicus GI of GII.
  • Een technicus van de fabrikant van je toestel.
  • Een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.

De kostprijs van een nazicht 

De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van je toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat je hebt en van de tarieven van je technicus. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je het combineren met de volgende verplichte periodieke controle van je verwarmingsketel. Zo vermijd je dat de technicus twee keer moet komen en je dus twee keer verplaatsingskosten moet betalen.

Eigenaar of huurder betaalt

De eigenaar van een gastoestel staat in voor de compatibiliteit van zijn toestel met rijk gas, en dus voor de eventuele bijstelling ervan. De eigenaar van een huurwoning moet de kosten dragen voor de controle en eventuele bijstelling van zijn gastoestellen.

De huurder moet het nazicht en de eventuele bijstelling betalen van de gastoestellen waar hij eigenaar van is. Hij moet de bevoegde technicus van de eigenaar daarnaast ook toegang geven tot zijn woning. Kijk als huurder wel na of je huurcontract een clausule bevat waardoor jij de kosten van het nazicht voor compatibiliteit met rijk gas en de eventuele bijregeling van de gastoestellen van je huisbaas moet betalen.

Als huurder moet je je huisbaas ook informeren over de gasconversie en het feit dat hij de plicht heeft zijn gastoestellen in de woning te laten nakijken en eventueel bij te stellen. Jij wordt immers als huurder geïnformeerd over de datum van de omschakeling naar rijk gas door je gasleverancier en/of Fluvius. Ze hebben niet de gegevens van de eigenaar.

Bijkomende informatie

Op de websites www.gasverandert.be en www.Fluvius.be vind je meer informatie.