Ondersteuning van jeugdverenigingen in functie van grote infrastructuurwerken

De gemeente verleent binnen de grenzen van dit reglement steun aan verenigingen onder de vorm
van toelagen en renteloze leningen voor investeringen in jeugdinfrastructuur in gebruik van
jeugdverenigingen die over een uitgebouwde algemene jeugdwerking beschikken.