Onze missie, onze visie, onze waarden

Onze missie

Niel wil duurzaam bijdragen aan het welzijn van zijn burgers door een doelmatige, burger nabije en transparante uitoefening van zijn bevoegdheden. We betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid.


Onze visie


Niel, Parel aan de Rupel, is een bruisende gemeente waar iedereen meetelt en mee kan. Het bestuur behandelt iedereenĀ op gelijke voet. We zetten duurzaam en innovatief in op een uitnodigende, groene en leefbare omgeving. Op die wijze draagt Niel zorg voor de huidige en toekomstige generaties.
De overheid beoogt klantgericht, efficiënt en effectief te zijn. Goede informatiedoorstroming en communicatie zijn daarbij essentieel. Het bestuur versterkt zijn dienstverlening door respectvol samen te (net)werken met medewerkers, professionele partners, beleidsmakers en burgers. Medewerkers sterker maken, is ook burgers sterker maken.

Niel hecht veel belang aan wederzijds respect, betrokkenheid, vernieuwing en eensgezindheid.
Participatie staat centraal. Op het juiste moment, op de juiste manier en met de juiste wederzijdse verwachtingen betrekken we alle burgers maximaal. De gemeentelijke overheid ziet de burger als klant en partner in het realiseren van haar missie.

Onze Waarden

Klantgerichtheid


Alle medewerkers en beleidsmakers zijn aanspreekbaar voor elkaar en voor de burger. Dat moet helpen bij het efficiënt en correct bedienen van de inwoners zodat die tevreden naar huis terugkeren. Vriendelijk zijn is voor ons de norm.

Verbondenheid

Het bestuur ijvert voor een gemeente waar de mensen elkaar kennen. Het gelooft in de kracht van samenwerken. Elke Nielenaar telt mee en een sterke gemeenschap is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan.

Openheid

Open en transparant zijn, betekent de juiste informatie delen op het juiste moment en op de juiste manier.

Respectvol

Respect en betrokkenheid leiden tot gemotiveerde medewerkers. Dat resulteert in een optimale, gelijkwaardige en klantvriendelijke dienstverlening waardoor burgers zich gewaardeerd voelen. Uniforme afspraken worden voor iedereen op dezelfde manier toegepast.

Vernieuwend

Niel gaat voor een doordachte en duurzame vernieuwing, die rekening houdt met het leefmilieu en het financiële welzijn. Dat mensen elkaar stimuleren en motiveren, komt de gemeentelijke organisatie en haar dienstverlening ten goede.