Openbare werken in 't verschiet - vanaf 12 augustus

Gepubliceerd op maandag 5 augustus 2019 14.30 u.

Vanaf 12 augustus : vervolg waterwerken in Matenstraat.

Voor het bouwverlof heeft Canalco al grote werken verricht in de Matenstraat, tussen de spooroverweg en de Tuinlei. Zoals toen aangekondigd worden deze werken verder gezet na het bouwverlof. Er zullen terug mobiele verkeerslichten geplaatst worden. De werken lopen tot begin september 2019.

 

Vanaf 19 augustus : Antwerpsestraat - afbraak Roxy

De afspraken rond de afbraak van het pand “zaal Roxy”, Antwerpsestraat 50 zijn rond. De afbraak gaat gebeuren in 2 aansluitende fases. We voorzien dat de werken tegen midden oktober afgerond zullen zijn. Na de sloop van het gebouw, wordt dit perceel een parking in waterdoorlatende halfverharding.

Fase 1:

- Effectieve afbraak van “Zaal Roxy”.

- Start van de werken : van 19 augustus tot 30 augustus.

  • Werfzone: straat wordt volledig afgesloten t.h.v. Roxy. Parkeren is verboden van huisnummer 50 tot 48.
  • Verkeersregeling : door de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. Enkel plaatselijk verkeer is toegestaan. De Antwerpsestraat wordt volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het kruispunt Albertstraat – Kerkstraat en de Landbouwstraat. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten tussen de Landbouwstraat en huisnummer 48.
  • Wegomlegging : via Landbouwstraat – F.D. Rooseveltstraat – J. Wauterslaan en omgekeerd. Het centrum is bereikbaar via de Em. Vanderveldelaan (komende van Boom) en via de Em. Dewittstraat (komende van Schelle).
  • Handelaars blijven steeds bereikbaar. Ook de parking aan de Carrefour in het binnengebied ‘Nielderhoff’.
  • De Lijn volgt de vermelde wegomlegging. De bushalte aan Fotostudio 58 verhuist tijdelijk naar de Landbouwstraat, t.h.v. de Albertstraat.
  • Fase 2: (aansluitend op fase 1)
  • Verdere opkuis van de afbraakwerken Roxy.
  • Verderzetten van de werken : van 31 augustus tot + 11 oktober 2019
  • Verkeersregeling : tijdens deze fase is er terug doorgaand verkeer mogelijk. Enkel de parkeerplaatsen van huisnummer 50 tot 48 zijn onbruikbaar.
  • De Lijn volgt terug de normale route. De bushalte aan fotostudio 58 wordt terug bediend.

 

Vanaf 20 augustus : werken Fluvius in Ridder Berthoutlaan.

Fluvius, de nutsmaatschappij voor elektriciteit en gas, start op 20 augustus met het aanleggen van een elektriciteitskabel (verzwaring ingevolge aansluiting van het nieuwe schoolgebouw) en het vervangen van een klein gedeelte van de gasleiding in de Ridder Berthoutlaan. Helaas heeft Fluvius deze werken laattijdig doorgegeven maar engageert zich om het voetpad zo weinig mogelijk te beschadigen. De meeste werken zullen zich ook overwegend naast het voetpad situeren.

Verkeersregeling:

- In de Ridder Berthoutlaan blijft alle verkeer mogelijk. Tussen de school en de elektriciteitscabine wordt parkeerverbod geplaatst en wordt een werfzone ingericht.

- De W. Eekelersstraat wordt afgesloten ter hoogte van de Ridder Berthoutlaan voor het maken van een doorsteek. In het gedeelte tussen de Ridder Berthoutlaan en de straat zonder naam wordt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingevoerd. Dit gedeelte van de straat kan bereikt worden via de Schuttershofstraat (omleiding : Dorpsstraat – Heideplaats – Rupelstraat – Schuttershofstraat). Er dient ook parkeerverbod geplaatst te worden om doorgang in twee richtingen mogelijk te maken.

De werken zullen een 3-tal weken in beslag nemen