Openbare werken in 't verschiet ...

Gepubliceerd op maandag 9 september 2019 14.30 u.

 

Werken in verkaveling Irisstraat/Rozenstraat

Maandag 16 september 2019 gaan we van start met de aanleg van de nieuwe verkaveling Durabrik.

Als eerste werk wordt de riolering in de Rozenstraat aangelegd.

Vanaf dit moment zullen er op regelmatige basis transporten zijn, voor het aan- en afvoeren van materiaal.

Een week na aanvang zullen deze zich beperken tot 2 a 3 vrachten per dag.

De pompen, nodig voor de droogzuiging, worden zover mogelijk van de bewoonde panden geplaatst.

Vervolgens gaan de wegeniswerken van start. Verwacht wordt dat deze zullen voltooid zijn voor het einde van het jaar.

Om de (mobiliteits)hinder in de hele buurt te beperken zullen we overeenkomstig de bepalingen van de politiecodex

(Deel A -art. 2.7.2 - aanleg van openbare nutsleidingen) volgende werkuren toepassen: start 6u30 tot einde 16u.

We beseffen dat deze werken hinder met zich kunnen meebrengen maar hopen te kunnen rekenen op uw begrip.

Onze medewerkers zullen er alvast alles aan doen om dit tot een minimum te beperken. 

Op deze manier kunnen we, de aanleg van de nieuwe wijk, op een vlotte manier en in goede samenwerking realiseren.

Voor vragen of suggesties kan u steeds telefonisch terecht op: 014/85.29.49 of via mail: wegenbouw@apk.be 

Werken in Steenbakkerijen - Legastraat

Update dd. 3 oktober 2019

Onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, wordt op 10 en 11 oktober de asfaltlaag voorzien in de Legastraat en Keizerstraat. De werken staan zo gepland dat steeds iedere bewoner toegang heeft tot zijn straat. 

Dag 1: starten met onderlaag kruispunt Keizerstraat en verder met delen toplagen in Legastraat en zijstraat.

Dag 2: starten met toplaag kruispunt Keizerstraat en verder met toplagen Legastraat.

 

Update dd. 1 oktober 2019

Mocht uw restafvalzak in de Keizerstraat, Legastraat en in de Steenbakkerijen op 1 oktober niet opgehaald zijn, laat deze dan nog even buitenstaan. Igean passeert een van de volgende dagen.

 

Update dd. 13 september 2019

De werken aan de Steenbakkerijen - Legastraat hebben vertraging opgelopen door instabiele ondergrond op sommige plaatsen en de daarvoor aangepaste techniek voor het plaatsen van de riolering zodat de initiële fasering door elkaar loopt.

Fase 2 en 3 zullen gedeeltelijk samen uitgevoerd worden. Dit impliceert dat voor een periode van ongeveer 3 weken de bewoners van de Keizerstraat de wijk zullen moeten verlaten via de fietsweg tussen de huisnummers 21 en 31.

De bewoners van de Luc Van Lindenlaan kunnen de wijk verlaten via de Steenbakkerijen in de richting van de verkaveling “Damman”.

Indien we de uitvoering/timing niet zouden aanpassen, zou dit implicaties hebben op de afwerking van de straten. Het is immers zo dat er na 31/10 geen asfalt meer mag aangebracht worden (te lage temperaturen). En we willen vermijden dat er een winter zou overgaan zonder dat er toplagen aangelegd zijn.

 

Afbraakwerken van Roxy - Antwerpsestraat vorderen goed...

De afspraken rond de afbraak van het pand “zaal Roxy”, Antwerpsestraat 50 zijn rond. De afbraak gaat gebeuren in 2 aansluitende fases. We voorzien dat de werken tegen midden oktober afgerond zullen zijn. Na de sloop van het gebouw, wordt dit perceel een parking in waterdoorlatende halfverharding.

Momenteel zijn de werken gevorderd naar fase 2 :

  • Verdere opkuis van de afbraakwerken Roxy.
  • Verderzetten van de werken : van 31 augustus tot + 11 oktober 2019
  • Verkeersregeling : tijdens deze fase is er terug doorgaand verkeer mogelijk. Enkel de parkeerplaatsen van huisnummer 50 tot 48 zijn onbruikbaar.
  • De Lijn volgt terug de normale route. De bushalte aan fotostudio 58 wordt terug bediend.

 

Werken aan het dak ING kantoor - Em. Vanderveldelaan

Op vrijdag 11 oktober wordt er gestart met herstellingswerken aan het dak van de achterbouw van het voormalige ING kantoor, zijnde het toekomstige (tijdelijk) onderkomen voor de Nielse bib. De werken zouden een 4-tal weken in beslag nemen. Om de einddatum te garanderen, kan er gewerkt worden op zaterdag. Tijdens de werken wordt er parkeerverbod geplaatst voor het ING-Kantoor.