Ophaling aan huis van asbest i.s.m. gemeente, IGEAN en OVAM

Asbest is een materiaal dat men vroeger veel in de woningbouw gebruikte, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kan leiden tot ernstige longaandoeningen.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk. 

U bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw. 

In samenwerking met OVAM en IGEAN starten we met de inzameling aan huis van hechtgebonden* asbestmateriaal. U kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slotte weer laten ophalen.

Concreet levert IGEAN plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). U vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Meer informatie en specifieke voorwaarden vindt u op www.igean.be/asbest of in de flyer hieronder.